Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22. ožujka 2019.
147k  738k  101k 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22. ožujka 2019.
942k  1435k  230k 
Odbor za proračunski nadzor Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21. ožujka 2019.
15k  422k  51k 
Odbor za pravna pitanja Imunitet (IMM)
IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20. ožujka 2019.
21k  424k  51k 
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18. ožujka 2019.
1284k  2108k  338k 
Odbor za ribarstvo Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13. ožujka 2019.
332k  965k  138k 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja
europarl.activities.expert.report.ERRS_HR
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11. ožujka 2019.
1580k  214k 
Odbor za vanjske poslove Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11. ožujka 2019.
2204k  3191k  541k 
Odbor za vanjske poslove
Odbor za razvoj
Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8. ožujka 2019.
50k  540k  62k 
Odbor za proračune Proračunski postupak (BUD)
IZVJEŠĆE o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2020., dio III. – Komisija
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8. ožujka 2019.
46k  607k  56k 
Odbor za vanjske poslove Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o području djelovanja i mandatu posebnih predstavnika EU-a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest