Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
4. ožujka 2019.
72k  627k  60k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova (EIGE) za financijsku godinu 2017.
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
1. ožujka 2019.
54k  483k  61k 
Odbor za vanjske poslove Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o novom sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Uzbekistana
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
1. ožujka 2019.
21k  429k  52k 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
IZVJEŠĆE o prijedlogu Komisije u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
1. ožujka 2019.
107k  606k  72k 
Odbor za vanjske poslove Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske Konfederacije
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
1. ožujka 2019.
21k  429k  51k 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu imenovanja predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
1. ožujka 2019.
81k  644k  63k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu (sada Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) (eu-LISA) za financijsku godinu 2017.
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
1. ožujka 2019.
135k  598k  88k 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
IZVJEŠĆE o Preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
1. ožujka 2019.
69k  625k  56k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFUND) za financijsku godinu 2017.
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
1. ožujka 2019.
44k  597k  51k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS (GSA) za financijsku godinu 2017.
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
1. ožujka 2019.
72k  705k  65k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest