Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
2019. május 23.
5361k  5931k  952k 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
HIBAJEGYZÉKEK
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
2019. május 15.
1021k  1754k  289k 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
HIBAJEGYZÉKEK
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
2019. május 7.
1966k  2305k  378k 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
2019. április 11.
29k  359k  53k 
Költségvetési Bizottság Egyetértési eljárás
AJÁNLÁS az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendelet tervezetéről
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
2019. április 11.
36k  368k  55k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekébenaz ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
2019. április 10.
79k  521k  66k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Nem jogalkotási aktusok
JELENTÉS Ivana Maletić a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
2019. április 10.
81k  508k  68k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Nem jogalkotási aktusok
JELENTÉS Viorel Ştefan a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
2019. április 9.
981k  1673k  221k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
2019. április 9.
29k  359k  58k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Konzultációs eljárás
JELENTÉS az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
2019. április 9.
36k  370k  55k 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat