Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
2019. április 11.
29k  359k  53k 
Költségvetési Bizottság Egyetértési eljárás
AJÁNLÁS az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendelet tervezetéről
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
2019. április 11.
36k  368k  55k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekébenaz ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
2019. április 10.
79k  521k  66k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Nem jogalkotási aktusok
JELENTÉS Ivana Maletić a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
2019. április 10.
81k  508k  68k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Nem jogalkotási aktusok
JELENTÉS Viorel Ştefan a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
2019. április 9.
981k  1673k  221k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
2019. április 9.
29k  359k  58k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Konzultációs eljárás
JELENTÉS az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
2019. április 9.
36k  370k  55k 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat