Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
2019. április 9.
3664k  397k 
Jogi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
2019. április 8.
34k  514k  54k 
Alkotmányügyi Bizottság Konzultációs eljárás
JELENTÉS az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
2019. április 5.
21k  349k  54k 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló tervezetről
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
2019. április 3.
87k  496k  62k 
Jogi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
2019. április 3.
64k  477k  62k 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2019. április 2.
15k  342k  51k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS a Georgios Epitideios mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2019. április 2.
15k  342k  51k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS az Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2019. április 2.
15k  342k  51k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS a Lampros Fountoulis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
2019. március 25.
906k  1238k  130k 
Költségvetési Bizottság Költségvetési eljárás
JELENTÉS az Európai Parlament 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól
HIBAJEGYZÉKEK
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
2019. március 25.
44k  375k  56k 
Regionális Fejlesztési Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat