Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
2019. február 26.
141k  653k  83k 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a 978/2012/EU GSP-rendelet végrehajtásáról
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
2019. február 26.
704k  1346k  212k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
2019. február 26.
211k  789k  109k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Mentesítési eljárás
JELENTÉS a Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről
MÓDOSÍTÁSOK
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
2019. február 26.
116k  530k  79k 
Költségvetési Bizottság
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Egyetértési eljárás
IDŐKÖZI JELENTÉS az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
2019. február 22.
249k  860k  116k 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
2019. február 22.
37k  440k  58k 
Regionális Fejlesztési Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
HIBAJEGYZÉKEK
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
2019. február 22.
676k  1334k  215k 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
2019. február 22.
96k  519k  72k 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
2019. február 21.
31k  448k  74k 
Kulturális és Oktatási Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
2019. február 21.
27k  359k  53k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, ezen országoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat