Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
2019. február 7.
39k  368k  49k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
2019. február 7.
98k  603k  92k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
2019. február 6.
523k  1180k  151k 
Jogi Bizottság
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
2019. február 6.
37k  375k  57k 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel (Kínai Tajpej), Kolumbiával, Kubával, Ecuadorral, Hongkonggal (Kína), Indiával, Japánnal, Koreával, Új-Zélanddal, a Fülöp-szigetekkel, Svájccal és az Egyesült Államokkal a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
2019. február 6.
40k  376k  56k 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
2019. február 6.
35k  441k  56k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Konzultációs eljárás
JELENTÉS az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
2019. február 5.
788k  95k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
2019. február 4.
44k  455k  75k 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
2019. február 4.
64k  488k  78k 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
2019. február 4.
43k  459k  75k 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat