Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
2019. február 4.
154k  751k  92k 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
2019. február 4.
79k  575k  63k 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a belső piac versenyképességének az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén történő megerősítéséről
MÓDOSÍTÁSOK
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
2019. február 1.
150k  684k  83k 
Külügyi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
JELENTÉS nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
MÓDOSÍTÁSOK
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
2019. január 31.
244k  893k  102k 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
2019. január 31.
26k  424k  52k 
Jogi Bizottság Konzultációs eljárás
JELENTÉS a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
2019. január 30.
245k  1002k  113k 
Alkotmányügyi Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtásáról
MÓDOSÍTÁSOK
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
2019. január 30.
40k  388k  56k 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
2019. január 30.
43k  380k  57k 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
2019. január 30.
1287k  2056k  280k 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
2019. január 30.
246k  1015k  107k 
Alkotmányügyi Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtásáról az Unió intézményi keretében
MÓDOSÍTÁSOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat