Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
2019. január 30.
186k  816k  85k 
Alkotmányügyi Bizottság Jogalkotást kezdeményező eljárás
JELENTÉS az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
2019. január 30.
51k  385k  59k 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
JELENTÉS nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
MÓDOSÍTÁSOK
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
2019. január 29.
55k  391k  60k 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
JELENTÉS nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
MÓDOSÍTÁSOK
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
2019. január 29.
48k  469k  57k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
2019. január 29.
144k  577k  79k 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtásáról
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
2019. január 30.
159k  667k  85k 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv végrehajtásáról
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
2019. január 29.
543k  1194k  178k 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
2019. január 29.
3136k  540k 
Regionális Fejlesztési Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
2019. január 29.
40k  445k  56k 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
2019. január 29.
190k  717k  91k 
Alkotmányügyi Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a Szerződés uniós polgárságot érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról
MÓDOSÍTÁSOK
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Jogi nyilatkozat