Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
2019. március 22.
161k  678k  105k 
Gazdasági és Monetáris Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az államkötvény-fedezetű értékpapírokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
2019. március 22.
1001k  1478k  234k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
2019. március 21.
17k  346k  52k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS a Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
2019. március 20.
21k  419k  51k 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Nem jogalkotási aktusok
JELENTÉS a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
2019. március 18.
1369k  2187k  361k 
Halászati Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai Parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
2019. március 13.
372k  846k  143k 
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
2019. március 11.
1649k  227k 
Külügyi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
2019. március 11.
2378k  3363k  576k 
Külügyi Bizottság
Fejlesztési Bizottság
Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
2019. március 8.
57k  545k  63k 
Költségvetési Bizottság Költségvetési eljárás
JELENTÉS a 2020. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
2019. március 8.
51k  538k  61k 
Külügyi Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU különleges képviselőinek hatásköréről és megbízatásáról szóló ajánlásáról
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat