Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
2019. március 8.
2887k  356k 
Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
HIBAJEGYZÉKEK
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
2019. március 7.
570k  1197k  185k 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
2019. március 7.
38k  456k  59k 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
2019. március 6.
18k  348k  52k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
2019. március 6.
17k  428k  48k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS a Dominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
2019. március 6.
14k  341k  52k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS a Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
2019. március 6.
35k  366k  54k 
Külügyi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
2019. március 6.
83k  582k  69k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Mentesítési eljárás
JELENTÉS a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
2019. március 4.
112k  611k  74k 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
MÓDOSÍTÁSOK
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
2019. március 4.
68k  498k  83k 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat