Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
2019 m. vasario 21 d.
64k  611k  60k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis, projekto
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
2019 m. vasario 15 d.
907k  1755k  270k 
Kultūros ir švietimo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
2019 m. vasario 14 d.
1036k  1531k  228k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikumo reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/TVR
PAKEITIMAI
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
2019 m. vasario 12 d.
145k  781k  84k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
2019 m. vasario 12 d.
1601k  2137k  327k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
2019 m. vasario 11 d.
55k  674k  50k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimo
PAKEITIMAI
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
2019 m. vasario 11 d.
41k  519k  54k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimo
PAKEITIMAI
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
2019 m. vasario 8 d.
73k  689k  63k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties
ERRATA
PAKEITIMAI
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
2019 m. vasario 8 d.
56k  604k  58k 
Užsienio reikalų komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRELIMINARUS PRANEŠIMAS dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystę, sudarymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu projekto
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
2019 m. vasario 8 d.
27k  571k  53k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009
ERRATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas