Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
2019 m. vasario 7 d.
39k  582k  55k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, projekto
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
2019 m. vasario 7 d.
95k  751k  83k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“)
PAKEITIMAI
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
2019 m. vasario 6 d.
487k  1223k  171k 
Teisės reikalų komitetas
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos
PAKEITIMAI
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
2019 m. vasario 6 d.
36k  587k  56k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl reikiamų susitarimų pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis XXI straipsnį sudarymo su Argentina, Australija, Brazilija, Ekvadoru, Filipinais, YAR Honkongu, Indija, Japonija, Kanada, Kinija, Atskirąja Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija (Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Korėja, Kuba, Naująja Zelandija, Jungtinėmis Valstijomis ir Šveicarija dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą, projekto
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
2019 m. vasario 6 d.
39k  585k  55k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą projekto
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
2019 m. vasario 6 d.
34k  658k  56k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
2019 m. vasario 5 d.
916k  103k 
Biudžeto kontrolės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos
PAKEITIMAI
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
2019 m. vasario 4 d.
43k  672k  74k 
Transporto ir turizmo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos
PAKEITIMAI
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
2019 m. vasario 4 d.
61k  706k  84k 
Transporto ir turizmo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos
PAKEITIMAI
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
2019 m. vasario 4 d.
41k  670k  76k 
Transporto ir turizmo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos
PAKEITIMAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas