Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
2019 m. kovo 8 d.
2958k  351k 
Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl finansinių nusikaltimų, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo
ERRATA
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
2019 m. kovo 7 d.
536k  1236k  182k 
Transporto ir turizmo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB
PAKEITIMAI
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
2019 m. kovo 7 d.
37k  596k  55k 
Transporto ir turizmo komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, kad būtų atsižvelgta į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
2019 m. kovo 6 d.
17k  493k  51k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
2019 m. kovo 6 d.
17k  494k  51k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Dominique Bilde imunitetą
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
2019 m. kovo 6 d.
14k  487k  51k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Monikos Hohlmeier (Monika Hohlmeier) imunitetą
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
2019 m. kovo 6 d.
35k  578k  57k 
Užsienio reikalų komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
2019 m. kovo 6 d.
80k  720k  68k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
2019 m. kovo 4 d.
102k  592k  70k 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje
PAKEITIMAI
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
2019 m. kovo 4 d.
66k  710k  82k 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos
PAKEITIMAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas