Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
2019 m. kovo 4 d.
73k  706k  61k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
PAKEITIMAI
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
2019 m. kovo 1 d.
55k  621k  59k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl naujo ES ir Uzbekistano visapusiško susitarimo
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
2019 m. kovo 1 d.
21k  563k  49k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
2019 m. kovo 1 d.
111k  682k  75k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros
PAKEITIMAI
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
2019 m. kovo 1 d.
21k  493k  50k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimo
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
2019 m. kovo 1 d.
82k  722k  69k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (dabar Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) (EU-LISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
2019 m. kovo 1 d.
133k  652k  83k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
2019 m. kovo 1 d.
70k  706k  61k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
2019 m. kovo 1 d.
44k  673k  55k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos GNSS agentūros (GNSS) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
2019 m. kovo 1 d.
72k  781k  55k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas