Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.815v02-00   A8-0140/2019
2019 m. kovo 1 d.
109k  752k  71k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS „Europos Sąjungos agentūrų 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“
PAKEITIMAI
Petri Sarvamaa
PE 626.800v02-00   A8-0139/2019
2019 m. kovo 1 d.
65k  694k  56k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.807v02-00   A8-0138/2019
2019 m. kovo 1 d.
69k  705k  60k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.797v02-00   A8-0137/2019
2019 m. kovo 1 d.
72k  705k  67k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.812v02-00   A8-0136/2019
2019 m. kovo 1 d.
71k  706k  61k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.799v02-00   A8-0135/2019
2019 m. kovo 1 d.
76k  715k  68k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos vaistų agentūros (EMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
PAKEITIMAI
Petri Sarvamaa
PE 626.791v02-00   A8-0134/2019
2019 m. kovo 1 d.
68k  705k  65k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.794v02-00   A8-0133/2019
2019 m. kovo 1 d.
63k  700k  65k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.808v02-00   A8-0132/2019
2019 m. kovo 1 d.
37k  663k  58k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Euratomo tiekimo agentūros (ESA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.805v02-00   A8-0131/2019
2019 m. kovo 1 d.
67k  699k  59k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos mokymo fondo (ETF) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas