Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
2019 m. vasario 28 d.
551k  1181k  159k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
2019 m. vasario 28 d.
74k  641k  68k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba
PAKEITIMAI
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
2019 m. vasario 27 d.
341k  933k  101k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
2019 m. vasario 27 d.
129k  793k  75k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
PAKEITIMAI
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
2019 m. vasario 27 d.
837k  1732k  198k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
2019 m. vasario 27 d.
48k  685k  57k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
2019 m. vasario 27 d.
51k  685k  62k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
2019 m. vasario 27 d.
46k  678k  63k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
2019 m. kovo 7 d.
44k  675k  61k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
2019 m. vasario 27 d.
49k  607k  63k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas
PAKEITIMAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas