Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.815v02-00   A8-0140/2019
2019. gada 1. marta
110k  765k  73k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības aģentūru 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
GROZĪJUMI
Petri Sarvamaa
PE 626.800v02-00   A8-0139/2019
2019. gada 1. marta
65k  700k  58k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.807v02-00   A8-0138/2019
2019. gada 1. marta
70k  711k  61k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.797v02-00   A8-0137/2019
2019. gada 1. marta
72k  641k  61k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.812v02-00   A8-0136/2019
2019. gada 1. marta
71k  707k  63k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.799v02-00   A8-0135/2019
2019. gada 1. marta
77k  720k  63k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
GROZĪJUMI
Petri Sarvamaa
PE 626.791v02-00   A8-0134/2019
2019. gada 1. marta
68k  707k  60k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.794v02-00   A8-0133/2019
2019. gada 1. marta
63k  702k  59k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.808v02-00   A8-0132/2019
2019. gada 1. marta
38k  666k  57k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Euratom Apgādes aģentūras (ESA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.805v02-00   A8-0131/2019
2019. gada 1. marta
68k  706k  60k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums