Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.801v02-00   A8-0130/2019
2019. gada 1. marta
75k  716k  64k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.802v02-00   A8-0129/2019
2019. gada 1. marta
44k  676k  56k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.795v02-00   A8-0128/2019
2019. gada 1. marta
74k  710k  64k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
GROZĪJUMI
Petri Sarvamaa
PE 626.793v02-00   A8-0127/2019
2019. gada 1. marta
68k  709k  62k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Vides aģentūras (EVA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
GROZĪJUMI
Martina Dlabajová
PE 626.830v02-00   A8-0126/2019
2019. gada 1. marta
48k  688k  58k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.792v02-00   A8-0125/2019
2019. gada 1. marta
78k  723k  62k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.790v02-00   A8-0124/2019
2019. gada 1. marta
74k  712k  62k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Banku iestādes (EBI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.789v02-00   A8-0123/2019
2019. gada 1. marta
83k  727k  64k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.785v02-00   A8-0122/2019
2019. gada 28. februāra
64k  709k  61k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (CdT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.787v02-00   A8-0121/2019
2019. gada 28. februāra
73k  715k  62k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums