Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
2019. gada 28. februāra
556k  1199k  182k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
2019. gada 28. februāra
75k  647k  69k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests
GROZĪJUMI
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
2019. gada 27. februāra
343k  934k  97k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
2019. gada 27. februāra
129k  797k  80k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
GROZĪJUMI
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
2019. gada 27. februāra
836k  1623k  199k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
2019. gada 27. februāra
50k  701k  57k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
2019. gada 27. februāra
53k  692k  59k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
2019. gada 27. februāra
45k  681k  59k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
2019. gada 7. marta
45k  681k  57k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
2019. gada 27. februāra
49k  615k  61k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja
GROZĪJUMI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums