Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 ta' Mejju 2019
5468k  6560k  686k 
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ERRATA
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 ta' Mejju 2019
1001k  2006k  284k 
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013
ERRATA
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 ta' Mejju 2019
2652k  392k 
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11 t'April 2019
29k  578k  53k 
Kumitat għall-Baġits Proċedura ta' approvazzjoni
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar miżuri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11 t'April 2019
35k  593k  55k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil iddepożitata fid-Danimarka jew f'xi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea u l-'Eurodac' għat-tqabbil tal-marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta' Dublin fir-rigward ta' aċċess fil-Eurodac għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10 t'April 2019
76k  605k  62k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċeduri mhux legislattivi
RAPPORT dwar in-nomina ta' Ivana Maletić bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10 t'April 2019
78k  666k  64k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċeduri mhux legislattivi
RAPPORT dwar il-ħatra proposta ta' Viorel Ştefan bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9 t'April 2019
1041k  1952k  228k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9 t'April 2019
29k  585k  56k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura ta' konsultazzjoni
RAPPORT dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojost tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali bejn il-Eurojust u r-Renju tad-Danimarka
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9 t'April 2019
36k  590k  55k 
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali