Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
9 t'April 2019
3387k  4118k  403k 
Kumitat għall-Affarijiet Legali Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
EMENDI
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
8 t'April 2019
33k  590k  57k 
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali Proċedura ta' konsultazzjoni
RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
5 t'April 2019
21k  569k  52k 
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim fuq kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
3 t'April 2019
91k  642k  68k 
Kumitat għall-Affarijiet Legali Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
3 t'April 2019
58k  617k  61k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda, 2015
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2 t'April 2019
15k  497k  51k 
Kumitat għall-Affarijiet Legali Immunità
RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2 t'April 2019
15k  497k  51k 
Kumitat għall-Affarijiet Legali Immunità
RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Eleftherios Synadinos
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2 t'April 2019
15k  497k  51k 
Kumitat għall-Affarijiet Legali Immunità
RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lampros Fountoulis
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
25 ta' Marzu 2019
869k  1521k  148k 
Kumitat għall-Baġits Proċedura baġitarja
RAPPORT dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2020
ERRATA
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
25 ta' Marzu 2019
44k  601k  75k 
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tal-aġġustament tal-prefinanzjament annwali għas-snin mill-2021 sal-2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali