Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26 ta' Frar 2019
137k  750k  75k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament Nru 978/2012 dwar is-SĠP
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26 ta' Frar 2019
682k  1533k  174k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26 ta' Frar 2019
202k  1103k  102k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26 ta' Frar 2019
114k  609k  71k 
Kumitat għall-Baġits
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Proċedura ta' approvazzjoni
RAPPORT INTERIM dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22 ta' Frar 2019
241k  947k  115k 
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22 ta' Frar 2019
36k  597k  51k 
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
ERRATA
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22 ta' Frar 2019
897k  1516k  181k 
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22 ta' Frar 2019
95k  664k  68k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21 ta' Frar 2019
30k  608k  73k 
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula d-dispożizzjonijiet għat-tkomplija tal-attivitajiet tal-mobbiltà għat-tagħlim li huma għaddejjin taħt il-programm Erasmus+ fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq ("ir-Renju Unit") mill-Unjoni Ewropea.
EMENDI
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21 ta' Frar 2019
26k  661k  53k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Arranġament bejn l-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u r-Renju tan-Norveġja, ir-Repubblika tal-Iżlanda, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein, min-naħa l-oħra, dwar il-parteċipazzjoni ta' dawk l-Istati fl-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operazzjonali tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali