Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21 ta' Frar 2019
65k  623k  60k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex isiru Parti, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar Approċċ Integrat ta' Sikurezza, Sigurtà u Servizz f'Partiti tal-Futbol u Avvenimenti Sportivi Oħra (CETS Nru. 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15 ta' Frar 2019
1226k  1969k  250k 
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14 ta' Frar 2019
1073k  1719k  196k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE)2016/399, ir-Regolament XX/2018 [ir-Regolament tal-Interoperabilità], u d-Deċiżjoni 2004/512/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI
EMENDI
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12 ta' Frar 2019
151k  630k  88k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar il-perjodu wara r-Rebbiegħa Għarbija: it-triq' il quddiem għar-reġjun MENA
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12 ta' Frar 2019
1674k  2432k  262k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11 ta' Frar 2019
57k  637k  61k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti
EMENDI
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11 ta' Frar 2019
42k  540k  59k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino
EMENDI
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8 ta' Frar 2019
75k  591k  67k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar l-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja
ERRATA
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8 ta' Frar 2019
57k  560k  59k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċeduri mhux legislattivi
RAPPORT INTERIM dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi Sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u t-Turkmenistan, min-naħa l-oħra
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8 ta' Frar 2019
28k  584k  54k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 billi tingħata Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni ta' Esportazzjoni fir-rigward ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
ERRATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali