Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7 ta' Frar 2019
39k  593k  55k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, il-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7 ta' Frar 2019
98k  787k  84k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-"programm Pericles IV")
EMENDI
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6 ta' Frar 2019
628k  1337k  172k 
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ġustizzja
EMENDI
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6 ta' Frar 2019
36k  597k  57k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehimiet rilevanti skont l-Artikolu XXI tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi mal-Arġentina, l-Awstralja, il-Brażil, il-Kanada, iċ-Ċina, it-Territorju Doganali Separat tat-Tajwan, Penghu, Kinmen u Matsu (it-Taipei Ċiniża), il-Kolumbja, Kuba, l-Ekwador, Hong Kong iċ-Ċina, l-Indja, il-Ġappun, il-Korea, New Zealand, il-Filippini, l-Iżvizzera, u l-Istati Uniti, dwar l-aġġustamenti ta’ kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni taċ-Ċekja, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Unjoni Ewropea
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6 ta' Frar 2019
39k  597k  55k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tat-Tielet Protokoll Addizzjonali tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti tal-Messiku, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6 ta' Frar 2019
35k  528k  55k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura ta' konsultazzjoni
RAPPORT dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn Eurojust u l-Georgia
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5 ta' Frar 2019
954k  96k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm tal-UE Kontra l-Frodi
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4 ta' Frar 2019
44k  614k  74k 
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
EMENDI
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4 ta' Frar 2019
62k  655k  84k 
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
EMENDI
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4 ta' Frar 2019
42k  619k  75k 
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tas-sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
EMENDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali