Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4 ta' Frar 2019
152k  860k  91k 
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija
EMENDI
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4 ta' Frar 2019
76k  655k  62k 
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar it-tisħiħ tal-kompetittività tas-suq intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha
EMENDI
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1 ta' Frar 2019
142k  846k  85k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċeduri mhux legislattivi
RAPPORT li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sħubija u Żvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan, min-naħa l-oħra
EMENDI
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31 ta' Jannar 2019
233k  899k  100k 
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar l-implimentazzjoni rigward ir-Regolament tal-Kunsill 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31 ta' Jannar 2019
26k  579k  52k 
Kumitat għall-Affarijiet Legali Proċedura ta' konsultazzjoni
RAPPORT dwar l-abbozz ta’ regolament tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri (riformulazzjoni)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30 ta' Jannar 2019
237k  1008k  98k 
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati
EMENDI
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30 ta' Jannar 2019
39k  610k  56k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30 ta' Jannar 2019
42k  604k  58k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Singapore;
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30 ta' Jannar 2019
1269k  2391k  275k 
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u għall-istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 99/2013, (UE) Nru 1287/2013, (UE) Nru 254/2014, (UE) Nru 258/2014, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 2017/826
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30 ta' Jannar 2019
244k  1141k  100k 
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali