Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
30 ta' Jannar 2019
195k  930k  79k 
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali Proċedura ta' inizjattiva leġislattiva
RAPPORT dwar abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) u li jħassar id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
30 ta' Jannar 2019
49k  543k  57k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċeduri mhux legislattivi
RAPPORT li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
29 ta' Jannar 2019
53k  547k  59k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċeduri mhux legislattivi
RAPPORT li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Singapore
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
29 ta' Jannar 2019
48k  633k  76k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
29 ta' Jannar 2019
138k  746k  78k 
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
30 ta' Jannar 2019
147k  754k  77k 
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
29 ta' Jannar 2019
534k  1365k  151k 
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
29 ta' Jannar 2019
2411k  3534k  396k 
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
29 ta' Jannar 2019
39k  597k  73k 
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE fir-rigward tal-limitu ta' żmien għall-implimentazzjoni tar-regoli speċjali dwar it-tul massimu fil-każ ta' kabini li jagħtu prestazzjoni ajrudinamika, effiċjenza enerġetika u prestazzjoni tas-sikurezza mtejba
EMENDI
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
29 ta' Jannar 2019
186k  910k  93k 
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-ċittadinanza tal-UE
EMENDI
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Avviż legali