Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22 ta' Marzu 2019
149k  851k  78k 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titoli koperti minn bonds sovrani
EMENDI
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22 ta' Marzu 2019
980k  1689k  191k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-OLAF
EMENDI
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21 ta' Marzu 2019
16k  501k  52k 
Kumitat għall-Affarijiet Legali Immunità
RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jørn Dohrmann
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20 ta' Marzu 2019
21k  570k  52k 
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali Proċeduri mhux legislattivi
RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18 ta' Marzu 2019
1356k  2501k  270k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13 ta' Marzu 2019
348k  1059k  141k 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel
Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
ERRATA
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11 ta' Marzu 2019
1891k  218k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11 ta' Marzu 2019
2287k  3792k  414k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Kumitat għall-Iżvilupp
Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8 ta' Marzu 2019
54k  640k  62k 
Kumitat għall-Baġits Proċedura baġitarja
RAPPORT dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8 ta' Marzu 2019
49k  696k  61k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali