Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8 ta' Marzu 2019
2990k  356k 
Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
ERRATA
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7 ta' Marzu 2019
553k  1348k  181k 
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf il-bidliet staġonali fil-ħin u tħassar id-Direttiva 2000/84/KE
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7 ta' Marzu 2019
38k  607k  55k 
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri, tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport Marittimu bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6 ta' Marzu 2019
18k  504k  51k 
Kumitat għall-Affarijiet Legali Immunità
RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6 ta' Marzu 2019
17k  503k  51k 
Kumitat għall-Affarijiet Legali Immunità
RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6 ta' Marzu 2019
13k  497k  50k 
Kumitat għall-Affarijiet Legali Immunità
RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6 ta' Marzu 2019
35k  588k  54k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Istat ta' Iżrael, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6 ta' Marzu 2019
81k  738k  62k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2017
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4 ta' Marzu 2019
106k  631k  72k 
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4 ta' Marzu 2019
69k  739k  82k 
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea
EMENDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali