Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28 ta' Frar 2019
83k  737k  65k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) għas-sena finanzjarja 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28 ta' Frar 2019
72k  720k  61k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) għas-sena finanzjarja 2017
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28 ta' Frar 2019
85k  749k  66k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2017
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28 ta' Frar 2019
48k  793k  58k 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Proċedura ta' konsultazzjoni
RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa (riformulazzjoni)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28 ta' Frar 2019
63k  639k  62k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28 ta' Frar 2019
1231k  134k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għas-Sigurtà Interna
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28 ta' Frar 2019
45k  689k  56k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) għas-sena finanzjarja 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28 ta' Frar 2019
46k  692k  59k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) għas-sena finanzjarja 2017
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28 ta' Frar 2019
24k  672k  47k 
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali Proċedura ta' konsultazzjoni
RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 940/2014/KE f'dak li jirrigwarda l-prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4 ta' Marzu 2019
939k  1908k  219k 
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi "Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali