Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
28 ta' Frar 2019
565k  1323k  166k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
28 ta' Frar 2019
76k  658k  67k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)
EMENDI
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
27 ta' Frar 2019
344k  1081k  112k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
27 ta' Frar 2019
133k  840k  85k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2017
EMENDI
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
27 ta' Frar 2019
890k  1804k  208k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
27 ta' Frar 2019
49k  699k  51k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH) għas-sena finanzjarja 2017
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
27 ta' Frar 2019
52k  704k  58k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2017
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
27 ta' Frar 2019
47k  692k  58k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2017
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
7 ta' Marzu 2019
45k  687k  57k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2017
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
27 ta' Frar 2019
49k  548k  61k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali