Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7 februari 2019
39k  364k  55k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7 februari 2019
98k  432k  91k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het Pericles IV-programma)
AMENDEMENTEN
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6 februari 2019
506k  1079k  178k 
Commissie juridische zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie
AMENDEMENTEN
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6 februari 2019
36k  371k  55k 
Commissie internationale handel Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de relevante Akkoorden in het kader van artikel XXI van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, de Filipijnen, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zwitserland over de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden tot de Europese Unie
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6 februari 2019
39k  371k  56k 
Commissie internationale handel Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6 februari 2019
35k  365k  56k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Georgië
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5 februari 2019
764k  96k 
Commissie begrotingscontrole Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU
AMENDEMENTEN
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4 februari 2019
43k  477k  75k 
Commissie vervoer en toerisme Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
AMENDEMENTEN
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4 februari 2019
63k  595k  84k 
Commissie vervoer en toerisme Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
AMENDEMENTEN
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4 februari 2019
42k  478k  75k 
Commissie vervoer en toerisme Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot‑Brittannië en Noord‑Ierland uit de Europese Unie
AMENDEMENTEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling