Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
4 maart 2019
76k  316k  62k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2017
AMENDEMENTEN
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
1 maart 2019
59k  317k  62k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de nieuwe brede overeenkomst tussen de EU en Oezbekistan
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
1 maart 2019
21k  451k  49k 
Commissie economische en monetaire zaken Niet-wetgevingshandelingen
VERSLAG over het voorstel van de Commissie tot de benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
1 maart 2019
113k  359k  75k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG inzake een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat
AMENDEMENTEN
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
1 maart 2019
21k  449k  50k 
Commissie economische en monetaire zaken Niet-wetgevingshandelingen
VERSLAG over de benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
1 maart 2019
85k  434k  71k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT‑systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (nu Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
1 maart 2019
140k  611k  86k 
Commissie economische en monetaire zaken Niet-wetgevingshandelingen
VERSLAG over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
1 maart 2019
72k  313k  63k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
1 maart 2019
45k  390k  53k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap (GSA) voor het begrotingsjaar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
1 maart 2019
73k  389k  63k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling