Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
28 februari 2019
566k  832k  187k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
28 februari 2019
77k  408k  74k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)
AMENDEMENTEN
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
27 februari 2019
344k  687k  118k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling I – Europees Parlement
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
27 februari 2019
132k  495k  82k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2017
AMENDEMENTEN
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
27 februari 2019
881k  1446k  200k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
27 februari 2019
49k  287k  56k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2) voor het begrotingsjaar 2017
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
27 februari 2019
52k  291k  57k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2017
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
27 februari 2019
47k  288k  62k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) voor het begrotingsjaar 2017
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
7 maart 2019
45k  285k  59k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (ECSEL) voor het begrotingsjaar 2017
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
27 februari 2019
50k  378k  60k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VII – Comité van de Regio's
AMENDEMENTEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling