Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
9 kwietnia 2019
3810k  539k 
Komisja Prawna Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
POPRAWKI
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
8 kwietnia 2019
33k  582k  57k 
Komisja Spraw Konstytucyjnych Procedura konsultacji
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
5 kwietnia 2019
21k  564k  54k 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
3 kwietnia 2019
86k  632k  56k 
Komisja Prawna Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
3 kwietnia 2019
63k  612k  65k 
Komisja Handlu Międzynarodowego Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2 kwietnia 2019
15k  489k  45k 
Komisja Prawna Immunitet
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2 kwietnia 2019
15k  492k  45k 
Komisja Prawna Immunitet
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2 kwietnia 2019
15k  490k  45k 
Komisja Prawna Immunitet
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
25 marca 2019
869k  1455k  151k 
Komisja Budżetowa Procedura budżetowa
SPRAWOZDANIE w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020
ERRATA
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
25 marca 2019
44k  772k  60k 
Komisja Rozwoju Regionalnego Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna