Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4 lutego 2019
153k  844k  102k 
Komisja Transportu i Turystyki Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego
POPRAWKI
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4 lutego 2019
76k  640k  59k 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią
POPRAWKI
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1 lutego 2019
145k  749k  87k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony
POPRAWKI
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31 stycznia 2019
233k  957k  110k 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie wykonania rozporządzenia Rady nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31 stycznia 2019
25k  571k  56k 
Komisja Prawna Procedura konsultacji
SPRAWOZDANIE w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30 stycznia 2019
235k  957k  110k 
Komisja Spraw Konstytucyjnych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie wdrażania przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę agencji zdecentralizowanych
POPRAWKI
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30 stycznia 2019
39k  604k  59k 
Komisja Handlu Międzynarodowego Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30 stycznia 2019
42k  599k  58k 
Komisja Handlu Międzynarodowego Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30 stycznia 2019
1333k  2260k  349k 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30 stycznia 2019
240k  1087k  109k 
Komisja Spraw Konstytucyjnych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna