Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
4 marca 2019
75k  818k  63k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) na rok budżetowy 2017
POPRAWKI
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
1 marca 2019
57k  630k  61k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie nowej kompleksowej umowy między UE a Uzbekistanem
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
1 marca 2019
21k  498k  49k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
1 marca 2019
113k  617k  75k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
1 marca 2019
21k  498k  50k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE w sprawie powołania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
1 marca 2019
85k  837k  70k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for the Οperational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (now European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice) (eu-LISA) for the financial year 2017
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
1 marca 2019
143k  684k  85k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
1 marca 2019
72k  815k  63k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
1 marca 2019
45k  676k  57k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS (GSA) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
1 marca 2019
73k  786k  65k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) za rok budżetowy 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna