Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.815v02-00   A8-0140/2019
1 marca 2019
110k  757k  77k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola
Petri Sarvamaa
PE 626.800v02-00   A8-0139/2019
1 marca 2019
65k  697k  57k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.807v02-00   A8-0138/2019
1 marca 2019
69k  813k  60k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.797v02-00   A8-0137/2019
1 marca 2019
74k  817k  65k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.812v02-00   A8-0136/2019
1 marca 2019
71k  815k  64k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.799v02-00   A8-0135/2019
1 marca 2019
78k  716k  70k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków (EMA) za rok budżetowy 2017
POPRAWKI
Petri Sarvamaa
PE 626.791v02-00   A8-0134/2019
1 marca 2019
69k  707k  66k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.794v02-00   A8-0133/2019
1 marca 2019
63k  805k  66k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.808v02-00   A8-0132/2019
1 marca 2019
37k  663k  55k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu (ESA) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.805v02-00   A8-0131/2019
1 marca 2019
69k  812k  64k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) za rok budżetowy 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna