Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.801v02-00   A8-0130/2019
1 marca 2019
77k  717k  64k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.802v02-00   A8-0129/2019
1 marca 2019
44k  680k  61k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.795v02-00   A8-0128/2019
1 marca 2019
75k  714k  69k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017
POPRAWKI
Petri Sarvamaa
PE 626.793v02-00   A8-0127/2019
1 marca 2019
69k  707k  66k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za rok budżetowy 2017
POPRAWKI
Martina Dlabajová
PE 626.830v02-00   A8-0126/2019
1 marca 2019
48k  679k  55k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.792v02-00   A8-0125/2019
1 marca 2019
78k  717k  65k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.790v02-00   A8-0124/2019
1 marca 2019
75k  713k  67k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.789v02-00   A8-0123/2019
1 marca 2019
84k  729k  72k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.785v02-00   A8-0122/2019
28 lutego 2019
65k  809k  65k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.787v02-00   A8-0121/2019
28 lutego 2019
74k  818k  62k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) for the financial year 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna