Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11 aprilie 2019
29k  502k  54k 
Comisia pentru bugete Procedura de aprobare
RECOMANDARE referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11 aprilie 2019
35k  515k  56k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10 aprilie 2019
75k  587k  63k 
Comisia pentru control bugetar Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT referitor la propunerea de numire a dnei Ivana Maletić ca membră a Curții de Conturi
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10 aprilie 2019
81k  651k  73k 
Comisia pentru control bugetar Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT referitor la propunerea de numire a lui Viorel Ștefan ca membru al Curții de Conturi
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9 aprilie 2019
977k  1786k  277k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9 aprilie 2019
29k  500k  55k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura de consultare
RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9 aprilie 2019
513k  55k 
Comisia pentru transport și turism Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică