Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
9 aprilie 2019
3650k  549k 
Comisia pentru afaceri juridice Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control
AMENDAMENTE
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
8 aprilie 2019
33k  502k  57k 
Comisia pentru afaceri constituționale Procedura de consultare
RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
5 aprilie 2019
21k  489k  55k 
Comisia pentru industrie, cercetare și energie Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
3 aprilie 2019
86k  558k  56k 
Comisia pentru afaceri juridice Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
3 aprilie 2019
63k  543k  65k 
Comisia pentru comerț internațional Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2 aprilie 2019
15k  559k  45k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2 aprilie 2019
15k  483k  46k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT privind cererea de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2 aprilie 2019
15k  482k  47k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT privind cererea de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
25 martie 2019
896k  1358k  114k 
Comisia pentru bugete Procedura bugetară
RAPORT referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
25 martie 2019
44k  520k  57k 
Comisia pentru dezvoltare regională Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică