Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4 februarie 2019
835k  106k 
Comisia pentru transport și turism Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri
AMENDAMENTE
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4 februarie 2019
75k  632k  66k 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia
AMENDAMENTE
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1 februarie 2019
143k  800k  85k 
Comisia pentru afaceri externe Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte
AMENDAMENTE
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31 ianuarie 2019
239k  1038k  116k 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31 ianuarie 2019
26k  495k  56k 
Comisia pentru afaceri juridice Procedura de consultare
RAPORT referitor la propunere de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30 ianuarie 2019
239k  955k  118k 
Comisia pentru afaceri constituționale Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate
AMENDAMENTE
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30 ianuarie 2019
40k  534k  59k 
Comisia pentru comerț internațional Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30 ianuarie 2019
42k  525k  58k 
Comisia pentru comerț internațional Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30 ianuarie 2019
1280k  2233k  348k 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30 ianuarie 2019
241k  1160k  106k 
Comisia pentru afaceri constituționale Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE
AMENDAMENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică