Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
4 martie 2019
76k  629k  62k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) aferent exercițiului financiar 2017
AMENDAMENTE
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
1 martie 2019
57k  620k  60k 
Comisia pentru afaceri externe Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noul acord cuprinzător dintre UE și Uzbekistan
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
1 martie 2019
21k  410k  49k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT referitor la propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
1 martie 2019
111k  687k  79k 
Comisia pentru afaceri externe Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană
AMENDAMENTE
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
1 martie 2019
21k  411k  50k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT referitor la numirea președintelui Autorității Bancare Europene
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
1 martie 2019
86k  752k  70k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) (eu-LISA) aferent exercițiului financiar 2017
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
1 martie 2019
151k  677k  85k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
1 martie 2019
73k  626k  65k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
1 martie 2019
45k  597k  57k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European (GSA) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
1 martie 2019
74k  698k  56k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) aferent exercițiului financiar 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică