Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.815v02-00   A8-0140/2019
1 martie 2019
111k  679k  78k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017: performanță, gestiune financiară și control
AMENDAMENTE
Petri Sarvamaa
PE 626.800v02-00   A8-0139/2019
1 martie 2019
66k  615k  57k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.807v02-00   A8-0138/2019
1 martie 2019
71k  624k  63k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.797v02-00   A8-0137/2019
1 martie 2019
75k  629k  68k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.812v02-00   A8-0136/2019
1 martie 2019
72k  629k  57k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.799v02-00   A8-0135/2019
1 martie 2019
79k  640k  71k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) aferent exercițiului financiar 2017
AMENDAMENTE
Petri Sarvamaa
PE 626.791v02-00   A8-0134/2019
1 martie 2019
70k  625k  66k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.794v02-00   A8-0133/2019
1 martie 2019
64k  619k  66k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.808v02-00   A8-0132/2019
1 martie 2019
38k  584k  56k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom (ESA) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.805v02-00   A8-0131/2019
1 martie 2019
69k  619k  63k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare (ETF) aferent exercițiului financiar 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică