Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7. februára 2019
39k  519k  58k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7. februára 2019
100k  704k  93k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)
PDN
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6. februára 2019
481k  1191k  180k 
Výbor pre právne veci
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6. februára 2019
36k  528k  57k 
Výbor pre medzinárodný obchod Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí príslušných dohôd podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, so samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Matsua (čínskym Tchaj-pejom), s Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Čína, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, so Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných vyrovnaniach vyplývajúcich z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6. februára 2019
39k  525k  56k 
Výbor pre medzinárodný obchod Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky do Európskej únie, v mene Európskej únie a jej členských štátov
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6. februára 2019
34k  442k  50k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5. februára 2019
941k  104k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4. februára 2019
43k  538k  76k 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4. februára 2019
61k  570k  79k 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4. februára 2019
41k  535k  76k 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
PDN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie