Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.815v02-00   A8-0140/2019
1. marca 2019
109k  618k  76k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola
Petri Sarvamaa
PE 626.800v02-00   A8-0139/2019
1. marca 2019
65k  557k  58k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.807v02-00   A8-0138/2019
1. marca 2019
69k  569k  61k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.797v02-00   A8-0137/2019
1. marca 2019
73k  573k  65k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.812v02-00   A8-0136/2019
1. marca 2019
70k  568k  62k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.799v02-00   A8-0135/2019
1. marca 2019
77k  578k  69k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.791v02-00   A8-0134/2019
1. marca 2019
68k  566k  66k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.794v02-00   A8-0133/2019
1. marca 2019
63k  557k  66k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.808v02-00   A8-0132/2019
1. marca 2019
37k  524k  50k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu (ESA) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.805v02-00   A8-0131/2019
1. marca 2019
68k  560k  56k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) za rozpočtový rok 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie