Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
28. februára 2019
555k  1132k  190k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
28. februára 2019
75k  502k  75k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
PDN
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
27. februára 2019
342k  857k  114k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
27. februára 2019
129k  736k  82k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017
PDN
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
27. februára 2019
856k  1724k  200k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
27. februára 2019
48k  541k  57k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
27. februára 2019
51k  544k  58k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) za rozpočtový rok 2017
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
27. februára 2019
47k  541k  62k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
7. marca 2019
44k  536k  61k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL (ECSEL JU) za rozpočtový rok 2017
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
27. februára 2019
49k  466k  55k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov (CoR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie