Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. aprila 2019
28k  503k  53k 
Odbor za proračun Postopek odobritve
PRIPOROČILO o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. aprila 2019
34k  512k  54k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. aprila 2019
71k  663k  60k 
Odbor za proračunski nadzor Nezakonodajni postopki
POROČILO o imenovanju Ivane Maletić za članico Računskega sodišča
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. aprila 2019
74k  628k  66k 
Odbor za proračunski nadzor Nezakonodajni postopki
POROČILO o imenovanju Viorela Ştefana za člana Računskega sodišča
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. aprila 2019
900k  1646k  205k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. aprila 2019
28k  564k  55k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Postopek posvetovanja
POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. aprila 2019
35k  512k  57k 
Odbor za promet in turizem Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo