Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
9. aprila 2019
3417k  346k 
Odbor za pravne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije
PRED. SPREM.
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
8. aprila 2019
32k  566k  54k 
Odbor za ustavne zadeve Postopek posvetovanja
POROČILO o predlogu sklepa Sveta o spremembi statuta Evropske investicijske banke
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
5. aprila 2019
20k  488k  52k 
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
3. aprila 2019
85k  558k  61k 
Odbor za pravne zadeve Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
3. aprila 2019
61k  540k  61k 
Odbor za mednarodno trgovino Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2. aprila 2019
14k  482k  51k 
Odbor za pravne zadeve Imuniteta
POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Epitidiosu (Georgios Epitideios)
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2. aprila 2019
14k  485k  50k 
Odbor za pravne zadeve Imuniteta
POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (Eleftherios Synadinos)
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2. aprila 2019
14k  483k  50k 
Odbor za pravne zadeve Imuniteta
POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (Lampros Fountoulis)
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
25. marca 2019
847k  1408k  119k 
Odbor za proračun Proračunski postopek
POROČILO o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020
NAPAKE
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
25. marca 2019
43k  585k  57k 
Odbor za regionalni razvoj Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo