Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27. februarja 2019
43k  516k  58k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor
PRED. SPREM.
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27. februarja 2019
39k  511k  57k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic
PRED. SPREM.
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27. februarja 2019
72k  550k  64k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27. februarja 2019
52k  528k  61k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek V – Računsko sodišče
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6. marca 2019
36k  508k  57k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27. februarja 2019
44k  595k  52k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2017
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27. februarja 2019
1228k  1969k  300k 
Odbor za regionalni razvoj Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27. februarja 2019
86k  652k  69k 
Odbor za mednarodno trgovino Nezakonodajni postopki
POROČILO s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26. februarja 2019
21k  553k  52k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Postopek posvetovanja
POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26. februarja 2019
72k  556k  66k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo