Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21. februarja 2019
63k  540k  64k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15. februarja 2019
910k  1825k  277k 
Odbor za kulturo in izobraževanje Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14. februarja 2019
1023k  1581k  183k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ
PRED. SPREM.
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12. februarja 2019
138k  694k  72k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o razmerah po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12. februarja 2019
1557k  2059k  319k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11. februarja 2019
54k  611k  60k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o gradnji zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo
PRED. SPREM.
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11. februarja 2019
39k  515k  56k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pridružitvenega sporazuma med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom
PRED. SPREM.
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8. februarja 2019
70k  622k  67k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo
NAPAKE
PRED. SPREM.
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8. februarja 2019
55k  602k  61k 
Odbor za zunanje zadeve Nezakonodajni postopki
VMESNO POROČILO o osnutku sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani in ki ga skleneta Evropska unija in Evropska skupnost za atomsko energijo
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8. februarja 2019
27k  565k  54k 
Odbor za mednarodno trgovino Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska
NAPAKE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo